Termeni și condiții

AUTO COBĂLCESCU

Website-ul autocobalcescu.ro ("website-ul nostru" sau "acest website") este deținut și operat de către S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L. cu sediul social in: București, Splaiul Unirii, nr 311, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/12025/1991, având cod de identificare fiscală 1590376. 

În prezenta secțiune, generic intitulată „Termenii și condiții” sunt stipulate condițiile standard ce vor sta la baza utilizării acestui site în orice condiții și pe orice dispozitiv. Acești termeni vor fi aplicați în totalitate și identifică modalitatea de utilizare corespunzătoare de către dumneavoastră a acestuiwesite, a tuturor imaginilor, secțiunilor, funcționalităților ce alcătuiesc website-ul.  

Prin utilizarea, vizionarea acestui site și a serviciilor sau a funcțiilor oferite în cadrul website-ului, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare, și cu toate acestea împreună. 

Ne rezervăm dreptul, la absoluta noastră discreție, să schimbăm, modificăm, ștergem sau să adăugăm termeni, în orice moment, fără notificarea dumneavoastră prealabilă, modificări ce vor fi de aplicabilitate imediată. 

Termenii și condițiile se pot modifica din motive care includ: 

(a) schimbări în modul în care se desfășoară activitatea noastră;

(b) modificări ale cerințelor legale sau de reglementare pe care trebuie să le respectăm;

(c) modificari ale website-ului sau ale tehnologiei folosite, etc. 

Atunci când reveniți pe website, vă rugăm să verificaţi data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni și condiții standard ale site-ului, vă recomandăm să părăsiți prezenta pagină web.

Pentru claritate, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Site – definește site-ul web găzduit la adresa www.autocobalcescu.ro, paginile, secțiunile, subpaginile și subsecțiunile acestuia, conținutul în imagini statice ori dinamice, textul și orice alt material prezent la această adresă. Totodată, acest termen va defini elementele de construcție pentru paginile găzduite, elementele de cod, secvențele logice precum și orice alt altgoritm logic prezent la acestă adresă;

Vizitator – orice persoană, fără limitare, care accesează, în orice mod acest site;

Utilizator – orice persoană, care a primit drepturi de utilizare ori a beneficiat de un proces de înregistrare în legătură directă ori indirectă cu site-ul;

Auto Cobălcescu – definește entitatea Auto Cobălcescu SRL, persoană juridică romănă, cu sediul în București, Splaiul Unirii 311, Înregistrată sub numărul J40/12025/1991, având Cod fiscal 1590375, precum și subsidiarele acestei entități și orice altă companie, sucursală ori formă asociativă aflată sub controlul entității arătate mai sus; 

Site-ul, conținutul acestuia precum și orice alt material corelat în orice mod cu site-ul, prezent la adresa web www.autocobalcescu.ro, precum și orice alt material informativ, promoțional corelat direct sau indirect la site, sunt proprietatea Auto Cobălcescu. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, mărcilor, design-ului (cu excepția cazului în care acestea sunt deținute de alți titulari) sunt și rămân proprietatea Auto Cobălcescu. 

Prin dobândirea calității de vizitator sau utilizator, dobândiți un drept limitat de vizitare sau exploatare non-comercială, informativă, după caz. 

În cazul în care doriți să exploatați în orice alt mod elementele, informațiile, materialele, imaginile ori alt material susceptibil în orice mod de a fi purtător de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați anterior oricărei exploatări, acest drept de exploatare fiind acordat individual și exclusiv către dumneavoastră doar prin acordul scris al societății noastre.

Sunteți restricționați în următoarele cazuri și pentru activități precum:

  • Copierea, vânzarea, subconcesionarea, subînchirierea și/sau orice alt mod de comercializare a oricărui material din website;
  • Folosirea acestui website în orice mod care este sau poate fi dăunator pentru acest site web ori pentru Auto Cobălcescu;
  • Folosirea acestui website, sau a oricăror materiale, imagini din cadrul website-ului în orice mod în care accesul altor utilizatorilor ai website-ului este afectat;
  • Folosirea acestui website contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel care poate dăuna imaginii, renumelui sau activității societății, sau oricărei persoane sau entitate de afaceri;
  • Exploatare a datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legatură cu acest website;
  • Folosirea acestui website pentru a se angaja în orice formă de publicitate sau de marketing, corelată direct sau indirect cu acest site și/sau Auto Cobălcescu;
  • Utilizarea materialelor cuprinse în cadrul website-ului pentru publicitate proprie;
  • Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, icluderea oricărui conținut în orice alt context decât cel original. 

Anumite zone ale acestui website sunt sau pot fi restricționate de la a fi accesate de dumneavoastră și Auto Cobalcescu SRL poate restrânge și mai mult accesul dumneavoastră la orice zone ale acestui website, în orice moment, la discreția noastră absolută. 

În cazul în care administratorii website-ului vă vor interzice sau restricționa accesul la website, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri. 

Acest website este furnizat "ca atare", și Auto Cobalcescu SRL nu garantează funcționarea și/sau afișarea corectă sau conținutul informațiilor de orice fel legate de acest site sau materialele conținute pe acest website în orice medii și/sau pe orice dispozitiv. 

Imaginile prezentate pe site-ul www.autocobalcescu.ro au rol exemplificativ, iar produsele efectiv existente în showroom și/sau serviciile prestate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.)

Site-ul poate conţine incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni de scriere. Auto Cobălcescu nu este răspunzător pentru nici o eroare de scriere, de afișare, fotografică, tehnică sau legată de preţuri care apar listate pe site-ul nostru. Auto Cobălcescu îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare. 

Informațiile de pe site sunt generale și nu trebuie folosite ca unicul și singurul motiv pentru a decide cu privire la aspecte importante. Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că site-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Auto Cobălcescu nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate. Informațiile publicate nu reprezintă angajament comercial.

În niciun caz Auto Cobălcescu, nici oricare dintre directori și/sau angajați, afiliați, parteneri, subsidiarele și orice altă entitate aflată în controlul Auto Cobalcescu,  nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care decurge din sau în orice fel are legatură cu utilizarea acestui site, decât dacă o astfel de răspundere este stipulată în mod expres în contract direct. Auto Cobalcescu, inclusiv directorii și angajații nu vor fi trași la răspundere pentru orice răspundere indirectă, pe cale de consecință care decurg din sau în orice fel legate de utilizarea acestui website.

Nu putem fi responsabili pentru eventualele erori survenite ca urmare a implementării de text sau imagine pe website, datorită incompatibilității cu diferite browsere, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei noastre. 

Ne declinăm orice responsabilitate cu privire la conținutul sau disponibilitatea informațiilor regăsite în cadrul website-ului și nu putem fi ținuți responsabili pentru funcționarea corectă a website-ului, pentru afișarea corespunzătoare a conținutului sau funcținalitățile oferite, deși depunem toate eforturile ca acestea să funcționeze în parametri normali. 

Auto Cobalcescu S.R.L. nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori (dacă există astfel de comentarii) referitor la produsele promovate, în schimb, își asumă dreptul de a șterge (elimina) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile site-ului sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, Auto Cobalcescu S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori.

Auto Cobalcescu S.R.L. nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în cadrul site-ului sau în cadrul promoțiilor desfășurate prin intermediul site-ului.

Auto Cobalcescu S.R.L. nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produselor sau serviciilor afișate pe website-ul autocobalcescu.ro.

Auto Cobalcescu S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.

Auto Cobalcescu S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

Auto Cobalcescu SRL își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în situația încălcării drepturilor deținute și/sau în situația încălcării termenilor și condițiilor stipulate în prezentul document. Astfel, garantați pentru despagubire în cel mai înalt grad Auto Cobalcescu SRL împotriva oricăror și/sau tuturor costurilor, cererilor, acțiunilor în justiție, daune și cheltuieli care apar în orice fel legate de încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre prevederile acestor termeni.

Acești termeni constituie întregul acord dintre Auto Cobalcescu SRL și dumneavoastră în legatură cu utilizarea acestui website și înlocuiesc toate acordurile anterioare. Informarea privind ultima versiune este disponibilă pe fiecare document.

Utilizarea Site-ului și transmiterea solicitărilor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului sau în legătură cu o solicitare din partea dumneavoastră va fi supus instanțelor competente din România. 

Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe Site-ul nostru, folosim fișiere de tip cookie. O parte din aceste module sunt esențiale pentru ca Site-ul să funcționeze. De asemenea, folosim cookies ne-esențiale pentru a colecta informații ce ajută la îmbunătățirea Site-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Politica de cookie, publicată în cadrul website-ului sau direct de aici Vezi politica cookie

AutoCobălcescu prelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. 

Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Dacă aveți orice întrebare cu privire la acest document, drepturile și obligațiile dumneavoastră, ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos.

www.autocobalcescu.ro - contact

Auto Cobalcescu SRL, la adresa Splaiul Unirii, nr 311, Bucuresti, România.

 

Ultima editare a avut loc la data de 14.08.2020

Auto Cobălcescu Splaiul Unirii, nr. 311, București, Sectorul 3

Servicii

Mecanică

Revizie, electrică, diagnoză, geometrie și multe alte operațiuni tehnice vor fi efectuate în conformitate cu standardele de calitate ale producătorilor. 

Caroserie

În urma unui incident, mașina ta se va bucura de o recondiționare rapidă la cele mai înalte standarde de calitate.

Garanții

Asigurăm reparația mașinii tale Dacia, Renault, Nissan, MINI sau BMW în baza contractului de garanție.

ITP

Ne asigurăm periodic că automobilul tău îndeplinește toate criteriile prevăzute de lege. Siguranța ta și a celor din jur contează.

Administrare service flote

Oferim servicii personalizate pentru reparația și întreținerea flotelor prin intermediul Key Account-ului și al rampelor de service dedicate.  

Finanțare

Prin intermediul partenerilor noștri îți oferim șansa de a decide ce pachet de finanțare se potrivește necesităților tale.

Cere ofertă Test drive Programare mecanică Programare caroserie Contact