Informare privind protecția mediului

Consecințe ale serviciilor și produselor furnizate de Auto Cobalcescu asupra mediului*

Perioada 1 Ianuarie – 31 Martie 2024

Auto Cobalcescu desfașoară activități de comercializare, întreținere și reparații autovehicule, inspecții tehnice periodice, și comercializarea de accesorii și piese de schimb.

Activitățile se desfasoară în urmatoarele locații:
1) Punct de lucru amplasat în București, str.Splaiul Unirii nr.311, sector 3: activitățile se desfasoară în conformitate cu prevederile autorizației de mediu. Sunt aplicate integral cerințele de monitorizare a factorilor de mediu și ale gestionării deșeurilor conform cu autorizațiile deținute și cu legislația aplicabilă. 


Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzată – cu frecvența lunară și analize ale emisiilor la cabinele de vopsite și centrale termice, determinarea compușilor organici volatili – cu frecvența semestriala.
Valorile obținute în urma analizelor efectuate pentru apele uzate se incadreaza în limite conform cerințelor HGR 352/2005/NTPA 002 și HG 570/2016.


Măsurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice și cabine de vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 și Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile măsurate se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare. Pentru reducerea impactului asupra mediului organizația a decis să utilizeze vopseluri pe bază de apă.
Nu au fost depașiri ale limitelor impuse de legislația în vigoare și nu au avut loc incidente/accidente de mediu.
Deșeurile generate în urma activităților desfășurate sunt colectate și gestionate conform cerințelor autorizației de mediu, OUG 92/2021 și HG 856/2002.


Principalele deșeuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate și necontaminate, absorbanți, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hârtie/plastic/metal, deșeuri menajere, sticlă, materiale plastice, metale feroase și neferoase, placuțe de frână, lichide de racire, DEEE și baterii.

 

2) Punct de lucru amplasat în București, strada Valea Oltului nr.15, sector 6: activitățile se desfășoară în conformitate cu prevederile autorizației de mediu. Sunt aplicate integral cerințele de monitorizare a factorilor de mediu și ale gestionării deșeurilor conform cu autorizațiile deținute și cu legislația aplicabilă. În trimestrul patru nu s-au desfășurat activități de producție.
Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzată – cu frecvența lunară și analize ale emisiilor la cabinele de vopsite și centrale termice, determinarea compușilor organici volatili – cu frecvența semestrială.
Valorile obținute în urma analizelor efectuate pentru apele uzate se încadrează în limite conform cerințelor HGR 352/2005/NTPA 002 și HG 570/2016.


Măsurarea emisiilor de la sursele fixe se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 și Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile măsurate se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare. Pentru reducerea impactului asupra mediului organizația a decis să utilizeze vopseluri pe bază de apă.


Nu au fost depășiri ale limitelor impuse de legislația în vigoare și nu au avut loc incidente/accidente de mediu.
Deșeurile generate în urma activităților desfășurate sunt colectate și gestionate conform cerințelor autorizației de mediu, OUG 92/2021 și HG 856/2002.


Principalele deșeuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate și necontaminate, absorbanți, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hârtie/plastic/metal, deșeuri menajere, sticlă, materiale plastice, metale feroase și neferoase, placuțe de frână, lichide de răcire, DEEE și baterii.

 

3) Punct de lucru amplasat în Pitești, DN 65B (autostrada Pitești – București), km. 4+240, județul Argeș: activitățile se desfășoara în conformitate cu prevederile autorizației de mediu. Sunt aplicate integral cerințele de monitorizare a factorilor de mediu și ale gestionării deșeurilor conform cu autorizațiile deținute și cu legislația aplicabilă. Principalele deșeuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanți, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hârtie/plastic/metal, deșeuri menajere, sticlă, materiale plastice, metale feroase și neferoase, placuțe de frână, lichide de răcire, DEEE și baterii.


Deșeurile generate în urma activităților desfășurate sunt colectate și gestionate conform cerințelor autorizației de mediu, OUG 92/2021 și HG 856/2002.
Nu au fost depașiri ale limitelor impuse de legislația în vigoare și nu au avut loc incidente/accidente de mediu.

Organizația deține contracte de utilități (gaze, energie electrică și apă) și acorduri de preluare a apelor uzate, contracte de salubritate și de preluare a deșeurilor pentru toate puncte de lucru.
Monitorizarea factorilor de mediu și predarea deșeurilor generate se face în baza contractelor încheiate cu firme autorizate în acest scop. 

Fiecare client are posibilitatea să contribuie la o bună colectare selectivă prin predarea pieselor de schimb uzate și a materialelor rezultate din activitățile de service, în mod gratuit, către organizația noastră. Auto Cobalcescu se angajează să gestioneze deșeurile în așa fel încât să prevină poluarea mediului.

*Conform cu HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul 
Art. 26 (1) În scopul diseminării active a informației privind mediul prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care își desfășoară activitatea pe baza unei autorizații/autorizații integrate de mediu au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului. 

 

Auto Cobălcescu Splaiul Unirii, nr. 311, București, Sectorul 3

Servicii

Mecanică

Revizie, electrică, diagnoză, geometrie și multe alte operațiuni tehnice vor fi efectuate în conformitate cu standardele de calitate ale producătorilor. 

Caroserie

În urma unui incident, mașina ta se va bucura de o recondiționare rapidă la cele mai înalte standarde de calitate.

Garanții

Asigurăm reparația mașinii tale Dacia, Renault, Nissan, MINI sau BMW în baza contractului de garanție.

ITP

Ne asigurăm periodic că automobilul tău îndeplinește toate criteriile prevăzute de lege. Siguranța ta și a celor din jur contează.

Administrare service flote

Oferim servicii personalizate pentru reparația și întreținerea flotelor prin intermediul Key Account-ului și al rampelor de service dedicate.  

Finanțare

Prin intermediul partenerilor noștri îți oferim șansa de a decide ce pachet de finanțare se potrivește necesităților tale.

Cere ofertă Test drive Programare mecanică Programare caroserie Contact