Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Prezentul document stabileste masurile si metodele de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatatile desfasurate in organizatie.

 

Scop

Conform OUG 92/2021 (art. 44) – persoanele juridice ce exercita activitati comerciale sau industriale trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea propie. Programul mai sus mentionat se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

 

Termeni si definitii (conform OUG 92/2021)

 • colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare;
 • colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;
 • comerciant - orice întreprindere care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
 • deşeuri - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce;
 • deşeuri periculoase - orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în Anexa nr. 4 (OUG 92/2021)
 • deşeuri nepericuloase - deşeurile care nu intră sub incidenţa „deseuri”
 • deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află în posesia acestora
 • eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 7 (OUG 92/2021) stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;
 • gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker
 • prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

  a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

  b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;

  c) conţinutul de substanţe periculoase al materialelor, subproduselor, produselor

 • plăteşti pentru cât arunci - instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducere a cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor;
 • producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;
 • reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;
 • regenerarea uleiurilor uzate - orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea;
 • răspunderea extinsă a producătorilor - producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau organizatorică şi financiară pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs, inclusiv colectarea separată şi operaţiunile de sortare şi tratare, iar această obligaţie poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deşeuri şi la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;
 • trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;
 • valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general. Anexa nr. 3 stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;
 • operator economic - persoană fizică autorizată sau juridică, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care în cadrul activităţii sale profesionale desfăşoară una sau mai multe activităţi în domeniul gestionării deşeurilor.

 

1. Prezentare activitati si infrastructura

S.C Auto Cobalcescu S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.311, sector 3, desfasoara activitati de service auto, vanzarea de autovehicule noi si de ocazie, vanzari piese de schimb auto si accesorii auto.

 

Infrastructura

Auto Cobalcescu desfasora activitati in trei puncte de lucru:

Bucuresti – strada Splaiul Unirii nr 311, sector 3 – service auto, ITP, vanzari de autovehicule noi si de ocazie, vanzari piese de schimb si accesorii 

Bucuresti – strada Valea Oltului nr.15, sector 6 – service auto

Pitesti – DN 65B (Autostrada Pitesti – Bucuresti), km. 4+240, judet Arges: service auto, vanzari de autovehicule noi si de ocazie, vanzari piese de schimb si accesorii

Principalele echipamente utilizate in procesele de service sunt: cabine de vopsire, elevatoare, statii de verificare geometrie auto, standuri de verificarea eficientei la franare, aparate de indreptat caroserii, aparate de sudura, compresoare, statii ITP dotate conform normelor RAR.

Reparatia autovehiculelor se face cu piese de schimb noi de origine aprovizionate de la furnizori autorizati si/sau cu piesele clientilor (se accepta numai piese de schimb noi). Toate piesele de schimb si materialele noi sunt depozitate conform recomandarilor producatorilor in conditii de siguranta si de conservare adecvate.

 

Fluxul tehnologic

Mecanica: programare client – receptia autovehiculului – preluarea auto in atelier – constatare defect – instiintare client – aprobare client privind efectuarea reparatiilor -  scoaterea pieselor noi/materialelor consumabile din magazia de piese – realizarea reviziilor/reparatiilor – verificare calitativa lucrare/teste – predarea autovehiculului catre client (si a documentelor) – predarea pieselor de schimb uzate catre client (in situatia in care clientul le solicita) – depozitarea selectiva a pieselor vechi si a ambalajelor in conditii de siguranta in spatiile special amenajate.

Caroserie: prezentare client la receptie pentru constatare – intocmire documente (asiguratori, documente necesare efectuari reparatiilor) – constatare/reconstatare si intocmire deviz lucrari – efectuare operatii specifice tinichigerie – control calitate/verificari – realizarea lucrarilor de vopsitorie – retusuri – verificari si control calitate pentru tinichigerie/mecanica – control final – intocmire documente si predare auto catre client - depozitarea pieselor vechi si a deseurilor rezulate in spatiile amenajate (gospodaria de deseuri).

In activitatile desfasurate sunt generate deseuri – in principal piese de schimb si consumabile, lacuri si vopsele (in principal pe baza de apa), ambalaje, materiale plastice/feroase/neferoase, cauciuc si sticla, deseuri menajere, baterii auto si deseuri de echipamente electrice si electronice.

 

2. Identificare deseuri rezultate in urma activitatii de fabricare structuri metalice

Deseuri generate service Auto Cobalcescu

 
 

Deseuri de vopsele si lacuri (nepericuloase)

08 01 12

 

Deseuri de la indepartare vopsele si lacuri

08 01 18

 

Suspensii apoase cu continut de vopsele, lacuri si solventi

08 01 19* 

 

Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 02 08*

 

Namoluri de la separatoarele de ulei/apa

13 05 02*

 

Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 07*

 

Ambalaje de hartie si carton

15 01 01

 

Ambalaje de materiale plastice

15 01 02

 

Ambalaje metalice

15 01 04

 

Ambalaje care contin reziduri sau care sunt contaminate

15 01 10*

 

Ambalaje sub presiune inclusiv containere goale

15 01 11*

 

Absorbanti, materiale filtrante contaminate

15 02 02*

 

Absorbanti, materiale filtrante necontaminate

15 02 03

 

Anvelope scoase din uz

16 01 03

 

Filtre ulei uzat

16 01 07*

 

Placute de frana

16 01 12

 

Lichide de frana

16 01 13*

 

Fluide antigel

16 01 15

 

Metale feroase

16 01 17

 

Metale neferoase

16 01 18

 

Materiale plastice

16 01 19

 

Sticla

16 01 20

 

Componente fara alta specificatie

16 01 22

 

Baterii cu plumb

16 06 01*

 

Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri special pentru prevenirea infectiilor

18 02 03

 

Hartie si carton (municipale)

20 01 01

 

Solventi 

20 01 13*

 

Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 21*

 

Echipamente electrice si electronice (EEE) casate cu continut de componente periculoase

20 01 35*

 

Deseuri de EEE (DEEE)

20 01 36

 

Deseuri din lemn (municipale – mobilier)

20 01 38

 

Materiale plastice (municipale)

20 01 39

 

Metale

20 01 40

 

Menajer, deseuri municipale amestecate

20 03 01

 

Nota: deseurile marcate cu * si care sunt evidentiate cu culoarea gri sunt deseuri periculoase

 

 

3. Procedura de gestionare a deseurilor

In timpul procesului de fabricatie, deseurile sunt colectate selectiv in recipienti metalici, saci de plastic sau in vrac, dupa cum este specificat in tabelul de mai jos.

N.

 crt

Tip deseu

Cod

Denumire conform HG 856/2002

Procedura de depozitate

1

N

08 01 12

Deseuri de vopsele si lacuri (nepericuloase)

Depozitare in cutii metalice/plastic cu inchidere in laborator vopsitorie.

2

N

08 01 18

Deseuri de la indepartare vopsele si lacuri

Depozitare in cutii metalice/plastic cu inchidere in laborator vopsitorie.

3

P

08 01 19* 

Suspensii apoase cu continut de vopsele, lacuri si solventi

Depozitare in cutii metalice/plastic cu inchidere in laborator vopsitorie.

4

P

13 02 08*

Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

Depozitare in rezervoare din plastic 1000 litri – gospodaria de deseuri acces controlat (Splai si Valea Oltului)

5

P

13 05 02*

Namoluri de la separatoarele de ulei/apa

Nu se depoziteaza in organizatie; deseurile sunt predate operatorilor care efectueaza vidanjarea.

6

P

13 05 07*

Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

Nu se depoziteaza in organizatie; deseurile sunt predate operatorilor care efectueaza vidanjarea

7

N

15 01 01

Ambalaje de hartie si carton

Depozitare in containere metalice transportabile.

8

N

15 01 02

Ambalaje de materiale plastice

Depozitate in saci din plastic.

9

N

15 01 04

Ambalaje metalice

Depozitate in saci din plastic.

10

P

15 01 10*

Ambalaje care contin reziduri sau care sunt contaminate

Depozitate in saci din plastic in gospodaria de deseuri – acces controlat.

11

P

15 01 11*

Ambalaje sub presiune inclusiv containere goale

Depozitate in saci din plastic in gospodaria de deseuri – acces controlat. Ambalajele devenite deseuri nu mai sunt sub presiune.

12

P

15 02 02*

Absorbanti, materiale filtrante contaminate

Depozitate in saci din plastic in gospodaria de deseuri – acces controlat.

13

N

15 02 03

Absorbanti, materiale filtrante necontaminate

Depozitate in saci din plastic in gospodaria de deseuri – acces controlat.

14

N

16 01 03

Anvelope scoase din uz

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

15

P

16 01 07*

Filtre ulei uzat

Depozitate in butoaie metalice/plastic si predate cu tot cu butoaie – zona cu acces controlat.

16

N

16 01 12

Placute de frana

Depozitate in saci din plastic/cutii metalice – acces controlat.

17

P

16 01 13*

Lichide de frana

Depozitate in bidoane – in ateliere.

18

N

16 01 15

Fluide antigel

Depozitate in bidoane – in ateliere.

19

N

16 01 17

Metale feroase

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

20

N

16 01 18

Metale neferoase

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

21

N

16 01 19

Materiale plastice

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

22

N

16 01 20

Sticla

Depozitare vrac pe europaleti in gospodarie deseuri cu acces controlat.

23

N

16 01 22

Componente fara alta specificatie

Depozitate in saci din plastic – acces controlat.

24

P

16 06 01*

Baterii cu plumb

Depozitate in tavite metalice/plastice – in ateliere.

25

N

18 02 03

Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri special pentru prevenirea infectiilor

Truse medicale neutilizate cu termen de valabilitate expirat. Se depoziteaza in saci din plastic in zona cu acces controlat.

26

N

20 01 01

Hartie si carton (municipale)

Ambalaje alimente, depozitate in containere deseuri municipale.

27

P

20 01 13*

Solventi 

Depozitate in cutii metalice inchise in laboratorul vopsitorie.

28

P

20 01 21*

Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

Depozitate in cutii de carton puse la dispozitie de colector – zona cu acces controlat – administrativ.

29

P

20 01 35*

Echipamente electrice si electronice (EEE) casate cu continut de componente periculoase

Depozitate in saci din plastic la IT – acces controlat.

30

N

20 01 36

Deseuri de EEE (DEEE)

Depozitare vrac sau in saci din plastic in gospodarie deseuri cu acces controlat.

31

N

20 01 38

Deseuri din lemn (municipale – mobilier)

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

32

N

20 01 39

Materiale plastice (municipale)

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

33

N

20 01 40 

Metale 

Depozitare vrac in gospodarie deseuri cu acces controlat.

34

N

20 03 01

Menajer, deseuri municipale amestecate

Depozitate in containere plastic/tabla ale furnizorului de servicii.

 

4. Masuri privind reducerea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea de productie

Reducerea deseurilor rezultate din fluxul de productie poate fi realizata prin implemetarea unor practici. Masurile ce se pot institui în vederea realizarii unui plan de reducere a deseurilor includ urmatoarele :

 • reducerea la sursa (de ex. aprovizionare ulei in butoaie)
 • reciclarea /reutilizarea deseurilor (realizata cu ajutorul firmelor specializate);
 • colectarea separata a deseurilor
 • utilizarea unor practici generale 

In cadrul fluxului de realizare a lucrarilor de service (mecanica si caroserie) rezulta in general piese de schimb care nu mai pot fi utilizate in repararea autovehiculelor. De la clienti preluam  pese de schimb si consumabile care pot sa reintre in circuitul economic sau care nu mai pot fi recuperate sau valorificate, de ex: (elemente din sticla, plastic, metale feroase si neferoase, cauciuc, lichide, etc. Materialele preluate in aceasta etapa intra in categoria “deseuri”. Din punct de vedere al impactului pe care il au asupra mediului si asupra sanatatii, deseurile pe care le generam se impart in doua grupe: deseuri nepericuloase si deseuri periculoase.

Piesele de schimb si consumabilele utilizate sunt caracterizate in Fisele cu Date de Securitate pe care organizatia le primeste de la producatori. Auto Cobalcescu nu desfasoara nicio activitate de productie a pieselor de schimb sau a materialelor consumabile. Nu prelucram materii prime sau materiale din care sa rezulte resturi de materii prime/reziduri, subansamble sau produse finite. Reparatiile si reviziile din ateliere se desfasoara prin inlocuirea pieselor uzate cu piese noi (de origine). In atelierul caroserie se utilizeaza in general materiale prietenoase cu mediul, pe baza de apa; aplicarea substantelor specifice se face in statii de lucru dedicate cu atmosfera controlata, filtrata inainte de evacuarea gazelor in atmosfera. In acest sens organizatia monitorizeaza atent emisiile.

 

4.1. Reducerea la sursa

Aplicarea unor restrictii la cumparare, de exemplu lacuri si vopseluri, prin achizitionarea centralizata a tuturor  materialelor utilizate in procesele de reparatii caroserie si mecanica si controlul total asupra produsului achizitionat “inlocuirea produsului periculos cu cel mai putin periculos”. Reducerea cantitatii de ambalaje contaminate (si de ambalaje in general) prin achizitia de uleiuri stocate in butoaie de mare capacitate (200 litri) in locul achizitiei de ulei ambalat in recipienti cu capacitate mica (1 – 5 litri). Exista din pacate retinere in randul unor clienti referitor la utilizarea consumabilelor lichide din capacitati mari, preferiand achizitia de lichide stocate in bidoane cu capacitati mici (1 – 5 litri); in astfel de situatii, daca clientii nu sunt de acord cu solutia propusa se utilizeaza conform solicitarilor.

 

4.2. Reciclarea/reutilizarea deseurilor

Reciclarea si/sau reutilizarea anumitor deseuri cu urmatoarea componenta :

 • Hartie si carton sunt generate de ambalajele pieselor de schimb; pentru documentele care necesita tiparire se utilizeaza ambele fete – in acest sens imprimantele si dispozitivele de copiere de tip xerox sunt setate pentru tiparire pe ambele fete; 
 • Metale feroase si neferoase rezultate din piese de schimb uzate, reparati elemente de caroserie si SDV declasate – se predau in baza unui contract catre societati autorizate cu scopul reciclarii;
 • Plastic reciclabil rezultat in general din elemente de caroserie deteriorate, piese si componente auto, recipienti in care sunt aprovizionate substante lichide necontaminate (ambalaje, PET, alte plastice);
 • Plastic nereciclabil rezultat in general din elemente de caroserie (faruri, ornamente, etc);
 • Deseuri provenite din alimente/organice, inclusiv vegetale;
 • Deseuri din cauciuc: anvelope, garnituri, chedere, diverse piese din cauciuc; predate cu scop de valorificare (in general) energetica;
 • Deseuri din sticla: parbrize, lunete si geamuri laterale;
 • Baterii cu plumb; se recicleaza
 • Deseuri de echipamente electrice si electronice;

Alte deseuri: deseuri textile care contin diferite materiale si care nu pot fi separate, sunt predate catre

 reciclatori cu scopul valorificarii.

 

4.3. Colectarea separata a deseurilor

Pe tot ciclul de fabricatie deseurile sunt colectate selectiv la sursa in recipienti/saci/tomberoane alocate grupurilor/categoriilor de deseuri. Colectarea si pastrarea în vederea predarii catre organizatii autorizate in vederea transportului/depozitarii, valorificarii/reciclarii si/sau eliminari, astfel :

 • deseurile periculoase separat de cele nepericuloase pe coduri conform legislatie;
 • deseuri valorificabile in scopul reciclarii (reintroducerii in circuitul economic): metale feroase, neferoase, ulei uzat, hartie si carton, baterii cu plumb;
 • deseuri valorificabile de catre unitati economice prin obtinerea de energie: cauciuc;

 

4.4. Utilizarea unor practici generale

Obiectivul este de limitare a cantitatilor de deseuri generate prin directa contributie a organizatiei.

Imbunatatirea colectarii selective, utilizarea corecta a SDV si aplicarea corecta a procedurilor privind diagnosticarea defectelor sunt masuri care conduc la reducerea efectiva a cantitatilor de deseuri generate.

Prin utilizarea corespunzatoare a SDV si printr-o diagnosticare corecta a defectelor se poate prelungi durata de viata a pieselor de schimb/SDV si astfel se reduc cantitatile de deseuri generate.

Grupam comenzile de aprovizionare a materialelor in functie de comenzile clienti. 

Ne asiguram ca materialele care au termene de valabilitate scurte vor putea fi folosite in termen in asa fel incat acestea sa nu devina deseuri (folosim intai matriale care au termenul de valabilitate apropiat). 

Comandarea de substante chimice periculoase se face numai atunci cand acestea sunt strict necesare.

Deseurile care pot fi predate spre reciclare sunt colectate si depozitate in conditii optime.

Instruirea angajatilor în managementul deseurilor;

 

Sefi departamentelor urmaresc:

-     aplicarea celor mai bune practici privind deseurile;

-     respectarea parametrilor de lucru ale SDV-urilor si efectuarea operatiunilor de intretinere;

-     colectarea selectiva a deseurilor inca de la sursa;

-     marcarea corespunzatoare a locurilor amenajate pentru depozitarea deseurilor;

-     gestionarea substantelor periculoase conform cu cerintele Fiselor cu Date de Securitate;

-     prevenirea scurgerilor accidentale a substantelor periculoase;

-     prevenirea clasificarii ca deseu a materialelor care mai pot fi utilizate;

-     respectarea cerintelor conform autorizatiilor de mediu si a legislatiei;

-     intretinerea retelelor de canalizare si a decantoarelor;

 

Audituri privind indeplinirea cerintelor de mediu

Se urmareste:

 • evaluarea aplicarii procedurilor privind mediul;
 • evaluarea anuala a colectorilor de deseuri
 • pastrarea evidentelor privind situatia deseurilor (cantitati, modul de valorificare/eliminare) periculoase si nepericuloase generate;
 • obtinerea documentelor privind trasabilitatea pentru cantitatile de deseuri predate; 
 • colectarea corecta a deseurilor si in cadrarea corespunzatoare pe categorii;
 • dovezi ale efectuarii operatiunilor de mentenanta conform recomandarilor fabricantilor;
 • raportarile catre autoritati;
 • analiza datelor privind cantitatile de deseuri

 

5. Program de reducere a cantitatii de deseuri

Ponderea deseurilor generate in anul 2023

 • deseurilor nepericuloase: 59% (se valorifica, recicleaza, dupa caz)
 • ulei uzat: 33% - se valorifica 
 • baterii Pb: 2.5% - se recicleaza
 • deseuri periculoase (fara ulei uzat si baterii Pb, pentru eliminare): 2.8% 
 • deseuri valorificate din total deseuri generate: 97.2%

 

In anul 2023 din total deseurilor generate, urmare a activitatilor desfasurate, din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare este a deseurilor nepericuloase (piese de schimb uzate si consumabile preluate cu titlu gratuit de la clienti). 

Deseurile nepericuloase care au fost predate catre operatorii economici in vederea valorificarii sunt in principal: hartie si carton, metale feroase, metale neferoase, materiale plastice si anvelope uzate.

Din total deseuri generate in anul 2023 ponderea cea mai mare o are uleiul uzat preluat de la clienti, deseu care se poate regenera si repune in circuitul economic (33%) sau valorifica energetic.

 

Masuri implementate cu scopul de a reduce cantitatile de deseuri generate:

a. Deseurile de ambalaje contaminate 

Aprovizionarea de uleiuri auto in recipienti de capacitate mare (mai mari de 100 litri) – masura care este realizabila numai cu acordul clientilor; o parte a clientilor doresc sa achizitioneze ulei in bidoane de capacitate redusa (1 – 5 litri);

b. Deseuri periculoase

Utilizarea de lacuri si vopseluri „prietenoase cu mediu” – solutii pe baza de apa.

Prepararea „mixurilor de vopsea” in cantitati conform retete – fara depasiri ale cantitatilor. 

Executia atenta a lucrarilor astfel incat sa nu existe reprelucrari (limitare consum);

Reincarcarea cartuselor cu toner pentru imprimante si pentru aparatele de copiere.

Utililizarea cu prioritate a surselor de iluminat cu tehnologie LED.

c. Deseuri reciclabile

Reducerea utilizarii de documente tiparite in favoara celor electronice, tiparirea documentelor doar unde este strict necesar. 

Utilizarea ambelor pagini ale unei foi de hartie. 

Semnaturi electronice pe documente.  

Separarea primara pe categorii de materiale a pieselor de schimb primite de la clienti;

 

 

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

N.

 crt

Tip deseu COD

Denumire conform HG 856/2002

Masuri de reducere a cantitatii deseurilor

Reducerea la sursa

Reciclare/reutilizare

Colectare selectiva

Utilizarea unor practici generale

1

08 01 12

Deseuri de vopsele si lacuri 

Achizitia de produse mai putin poluatoare pe baza de apa

Reutilizare recipenti pentru colectare

Colectarea separata

Respectarea retetelor

2

08 01 18

Deseuri de la indepartare vopsele si lacuri

Reparatii intr-o etapa pe suprafete limitate 

Reutilizare recipenti in care se colecteaza deseul 

Colectarea selectiva si predare in recipienti de capacitate > 2 litri

Respectarea retetelor si procedurilor de reparatie

3

08 01 19* 

Suspensii apoase cu continut de vopsele, lacuri si solventi

Reparatii intr-o etapa pe suprafete limitate

Reutilizare recipenti in care se colecteaza deseul

Colectarea individuala in recipiente reutilizabile

Respectarea retetelor si procedurilor de reparatie

4

13 02 08*

Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

Respectarea intervalului de revizie pentru auto intern

Predarea catre agenti economici/reciclatori autorizati

Colectare strict fara amestec cu alte substante

Evitarea contaminarii altor repere/deseuri

5

13 05 02*

Namoluri de la separatoarele de ulei/apa

Limitarea scurgerilor accidentale in retelele interne

Namolurile rezultate in urma vidanjarii retelelor interne sunt predate integral societatilor care efectueaza curatirea 

Intretinere, curatare periodica a retelelor. Anihilarea petelor. 

6

13 05 07*

Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

Limitarea scurgerilor accidentale in retelele interne

Apele rezultate in urma vidanjarii separatoarelor aferente retelelor interne sunt predate societatilor care efectueaza curatirea

Intretinere, curatare periodica a retelelor. Anihilarea petelor.

7

15 01 01

Ambalaje de hartie si carton

Ambalare comuna. Reutilizarea ambalajelor.

Predare direct catre reciclator

Colectare selectiva in containere 

Evitarea contaminarii cu substante periculoase

N.

 crt

Tip deseu COD

Denumire conform HG 856/2002

Masuri de reducere a cantitatii deseurilor

Reducerea la sursa

Reciclare/reutilizare

Colectare selectiva

Utilizarea unor practici generale

8

15 01 02

Ambalaje de materiale plastice

Achizitionarea in capacitati mari

Reciclare in vederea valorificarii

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii cu substante periculoase

9

15 01 03

Ambalaje de lemn

Utilizarea unor elemente refolosibile

Reutilizare paleti standardizati

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii cu substante periculoase

10

15 01 04

Ambalaje metalice

Utilizare ambalaje de capacitate mare

Reciclare 

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii cu substante periculoase

11

15 01 10*

Ambalaje care contin reziduri sau care sunt contaminate

Utilizare ambalaje de capacitate mare (ulei)

Reciclare, reutilizare ambalaje de capacitate mare; depozitare ulei uzat;

Colectare selectiva

Depozitare in zone cu acces controlat

12

15 01 11*

Ambalaje sub presiune inclusiv containere goale

Achizitie numai in limita necesarului

Reciclabil dupa eliminarea presiunii

Colectare selectiva

Depozitare in zone cu acces controlat, spatii dedicate

13

15 02 02*

Absorbanti, materiale filtrante contaminate

Mentenanta conform cerinte; utilizare controlata.

Sortare si reciclarea materialelor care se pot recupera

Colectare selectiva

Depozitarea etansa.

Evitarea contaminarii altor materiale nepericuloase.

14

15 02 03

Absorbanti, materiale filtrante necontaminate

Revizii la termen; acolo unde este posibil reutilizare

Valorificare energetica

Colectare selectiva

Recomandare catre clienti de a preda gratuit in service

15

16 01 03

Anvelope scoase din uz

Atingerea duratei de viata; utilizarea de anvelope noi.

Valorificare energetica

Colectare selectiva

Recomandare catre clienti de a preda gratuit in service

16

16 01 07*

Filtre ulei uzat

Inlocuire la termenul recomandat 

Sortare metale

Colectare selectiva

Predate numai agentior care detin autorizatii

N.

 crt

Tip deseu COD

Denumire conform HG 856/2002

Masuri de reducere a cantitatii deseurilor

Reducerea la sursa

Reciclare/reutilizare

Colectare selectiva

Utilizarea unor practici generale

17

16 01 12

Placute de frana

Inlocuire la termen

Recuperare metal

Colectare selectiva

Depozitare separata

18

16 01 13*

Lichide de frana

Reutilizare lichid in termen de valabilitate

-

Colectare in recipienti etansi 

Recomandare catre clienti de a preda gratuit in service

19

16 01 15

Fluide antigel

Reutilizare lichid in termen de valabilitate

-

Colectare in recipienti etansi

Recomandare catre clienti de a preda gratuit in service

20

16 01 17

Metale feroase

Respectare program revizii.

Reciclare integrala

Colectare selectiva

Recomandare catre clienti de a preda gratuit in service

21

16 01 18

Metale neferoase

Reparatii acolo unde tehnologia permite

Reciclare integrala

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

22

16 01 19

Materiale plastice

Reparatii acolo unde tehnologia permite

Reciclare

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

23

16 01 20

Sticla

Pentru lichide nepericuloase - refolosire

Reciclare

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

24

16 01 22

Componente fara alta specificatie

Dezasamblare pe categorii de materiale

Sortare 

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

25

16 06 01*

Baterii cu plumb

Reincarcare

Reciclare

Colectare selectiva

Preluare de la clienti

26

18 02 03

Deseuri a caror colectare, eliminare nu fac obiectul de masuri speciale de prevenire infectiilor

-

Reciclare

Colectare selectiva

Preluare de la clienti

27

20 01 01

Hartie si carton (municipale)

Minimizare achizitie ambalaje

Reciclare

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

N.

 crt

Tip deseu COD

Denumire conform HG 856/2002

Masuri de reducere a cantitatii deseurilor

Reducerea la sursa

Reciclare/reutilizare

Colectare selectiva

Utilizarea unor practici generale

28

20 01 13*

Solventi 

Limitare consum

Predare spre eliminare controlata

Colectare selectiva in recipienti etansi

Utilizare numai acolo unde tehnologic este cerut

29

20 01 21*

Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

Inlocuire cu tuburi LED

Predare spre eliminare controlata

Colectare selectiva

Utilizare senzori pentru activare numai in caz de nevoie

30

20 01 35*

Echipamente electrice si electronice (EEE) casate cu continut de componente periculoase

Reparatii 

Reutilizare

Predare spre valorificare, separare componente

Colectare selectiva

Reutilizare metale recuperate; se vor clasifica ca deseuri dupa ce nu mai pot fi utilizate in siguranta

31

20 01 36

Deseuri de EEE (DEEE)

Reparatii 

Reutilizare

Predare spre valorificare, separare componente

Colectare selectiva

Reutilizare

32

20 01 38

Deseuri din lemn (municipale – mobilier)

Reparatii 

Reutilizare 

Transmitere gratuita

Predare spre valorificare, separare componente

Colectare selectiva

Reclasare

33

20 01 39

Materiale plastice (municipale)

Orientare catre furnizori de materiale prietenoase cu mediul

Reciclare

Colectare selectiva

Reducere consum

34

20 01 40 

Metale 

Reparatii

Reutilizare

Declasificare

Predare spre valorificare, separare componente

Colectare selectiva

Reutilizare metale recuperate; se vor clasifica ca deseuri dupa ce nu mai pot fi utilizate in siguranta

35

20 03 01

Menajer

 

Eliminare

Colectare selectiva

Evitarea contaminarii

 
 

 

 

Auto Cobălcescu Splaiul Unirii, nr. 311, București, Sectorul 3

Servicii

Mecanică

Revizie, electrică, diagnoză, geometrie și multe alte operațiuni tehnice vor fi efectuate în conformitate cu standardele de calitate ale producătorilor. 

Caroserie

În urma unui incident, mașina ta se va bucura de o recondiționare rapidă la cele mai înalte standarde de calitate.

Garanții

Asigurăm reparația mașinii tale Dacia, Renault, Nissan, MINI sau BMW în baza contractului de garanție.

ITP

Ne asigurăm periodic că automobilul tău îndeplinește toate criteriile prevăzute de lege. Siguranța ta și a celor din jur contează.

Administrare service flote

Oferim servicii personalizate pentru reparația și întreținerea flotelor prin intermediul Key Account-ului și al rampelor de service dedicate.  

Finanțare

Prin intermediul partenerilor noștri îți oferim șansa de a decide ce pachet de finanțare se potrivește necesităților tale.

Cere ofertă Test drive Programare mecanică Programare caroserie Contact