Politica de confidențialitate

AUTO COBĂLCESCU

Auto Cobălcescu cu sediul social în Splaiul Unirii 311, Sector 3, Bucureşti, este operatorul datelor dvs. cu caracter personal (denumit în continuare ”Regulamentul”). Auto Cobălcescu este o firmă independentă care desfășoară activități de vânzare vehicule noi și de ocazie, service, inspecție tehnică periodică, vânzări accesorii și piese de schimb.
Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor sunt următoarele:
dpo@autocobalcescu.ro
tel: 037 410 2300

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații: 

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; 

operator” – Auto Cobălcescu S.R.L., societate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.autocobalcescu.ro 

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Plaformă online” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Auto Cobălcescu S.R.L.– www.autocobalcescu.ro

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website. 

Pentru utilizarea serviciilor noastre, în funcție de serviciul de interes, este posibil să vi se solicite date personale. Furnizarea acestora este voluntară. Datele dumneavoastra personale sunt utilizate în strictă conformitate cu legislaţia privitoare la protecţia datelor, respectiv Regulamentul precum și legislația națională aplicabilă. Datele personale funizate pe site-ul Auto Cobălcescu sunt utilizate ca parte din procesul necesar încheierii valabile a unui contract și/sau pentru a vă procesa solicitările.  

În plus, datele dumneavoastră pot fi folosite în scopul înregistrării, participării la trageri la sorţi şi/sau la trimiterea de broşuri informative, doar în momentul exprimării consimțământului expres și neechivoc pentru transmiterea acestor informări. Datele dumneavoastră pot fi transferate către alte filiale ale Auto Cobălcescu, către Renault Commercial Roumanie și RCI Leasing pentru organizarea de vânzări/service. Procesarea şi utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de consultare, publicitate şi cercetare de piaţă se realizează doar atunci când sunteţi în mod explicit de acord. Dacă atunci când vă daţi permisiunea pentru scopurile menţionate mai sus, sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să fie utilizate şi de către alte organizaţii Auto Cobălcescu sau de către terţe părţi nominalizate, datele dumneavoastră pot fi transferate şi către aceste părţi. Dacă nu vă exprimați acordul pentru acest transfer, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte părţi. 

Noi vă respectăm dreptul la intimitate. Vă rugăm să citiţi despre politica de confidenţialitate. 

Utilizarea informaţiilor dumneavoastră personale 

Prin prezenta politică dorim să vă informăm asupra modului în care compania noastră tratează informaţiile personale pe care le primim şi colectăm de la dumneavoastră, inclusiv informaţii referitoare la modul în care utilizaţi sau aţi utilizat produsele şi serviciile noastre. Informaţiile personale reprezintă informaţii despre dumneavoastră care vă pot identifica (de ex: numele, adresa, adresa de email sau numărul dumneavoastră de telefon şi care nu sunt altfel disponibile public). 

De ce colectăm datele dumneavoastră?

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să finalizăm comenzile/ solicitările dumneavoastră, să vă oferim serviciile solicitate, să ne îmbunătățim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră.

Următoarele tipuri de informații despre dumneavoastră pot fi colectate, în funcție de scopul pentru care sunt necesare:  

Date cu caracter personal - contact: nume, titlu, inițiale, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Date cu caracter personal: data nașterii, statutul familial, membrii familiei, permis de conducere (tip), profesie, test drive, hobby-uri, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, VIN, numele companiei în care lucrați. 

Interese: informațiile privind interesele dumneavoastră, inclusiv tipul de vehicule care vă interesează. 

Utilizarea site-ului și a informațiilor comunicate: cum utilizați site-ul nostru și dacă deschideți sau transmiteți comunicările noastre, inclusiv informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (Politica de cookie-uri găsită aici.)

Informații despre vânzări și servicii: informații referitoare la achiziții, inclusiv ID-ul clientului, numărul de contract și informații privind opțiunea de finanțare de la RCI Leasing, suport și service, inclusiv plângeri și reclamații. 

Informații privind istoricul clientului: Ratele de satisfacție a clienților (și informații suplimentare de la platforma de autoasistență), ofertele primite, datele despre cumpărarea mașinilor, inclusiv modelul, configurația, data achiziției, data de înregistrare, numărul de înmatriculare, data de comandă, lista de prețuri, informații privind garanția, valoarea reziduală, informații opționale în domeniul asigurărilor (de exemplu vehiculele din gospodărie, utilizarea serviciilor de mobilitate) produse, date colectate în timpul vizitelor la Auto Cobalcescu (de ex. solicitări, informații de consultare, consultant de vânzări responsabil, istoric de service), istoricul campaniei / răspunsurile campaniei, istoricul reclamațiilor, istoricul de service. 

Utilizarea dispozitivului și a serviciului: cum utilizați dispozitivul (mobil sau vehicul) și serviciul oferit pe dispozitiv.

Detalii de configurare a vehiculului: informații despre caracteristicile și setările curente ale vehiculului dumneavoastră (identificat prin numărul de înmatriculare al vehiculului). 

Informații tehnice ale vehiculului: informații despre cum funcționează sau cum au funcționat motorul și sistemele din interiorul vehiculului, nivelul de încărcare a rezervorului, distanța rămasă de navigare (croazieră), datele RTTI (date de navigație de intrare), temperatura exterioară, kilometrajul, viteza medie. 

Informații privind locația dispozitivului/vehiculului: locația vehiculului sau a dispozitivului mobil. Datele pe care ni le furnizaţi ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră. 

Auto Cobalcescu prelucrează datele dumneavoastră personale, printre altele, în următoarele modalități: 

i.          Direct de la dumneavoastră

 • dacă ne contactați direct pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre 
 • dacă achiziționați un produs sau un serviciu direct de la noi 
 • dacă răspundeți la campaniile noastre de marketing direct, de ex. completarea unui card de răspuns sau introducerea datelor online pe site-ul nostru 
 • navigarea pe site-ul www.autocobalcescu.ro 

ii.         Din alte surse

 • dacă datele dumneavoastră personale sunt transferate de la companiile din Grupului Renault Commercial Roumanie sau de la alte terțe părți. 
 • dacă alți parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dumneavoastră personale către noi. 
 • prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru; Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre cookies.  
 • prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare 

Vă rugăm să ne ajutați să vă actualizăm informațiile informându-ne despre orice modificare a detaliilor de contact sau a preferințelor dumneavoastră. 

Ø Procesul de plasare comandă /transmitere solicitare 

Scop

Categorii         de         date 

personale prelucrate 

Temei legal  Durată retenție 

Configurare

autovehicul

Datele de Contact, Detaliile de Configurare a 

Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și 

Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum și

Informații despre Istoricul Clientului 

Executare contract  10 ani 

Procesarea

vânzării 

Datele de Contact, Detaliile de Configurare a 

Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și 

Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum și

Informații despre Istoricul Clientului,

Date despre finantare 

Executare contract  10 ani 

Întreținere/reparație

autovehicul 

Datele de Contact, Detaliile de Configurare a 

Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și 

Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum

și Informații despre Istoricul Clientului 

Executare contract  10 ani 

Solicitări

de garanție 

Datele de Contact, Detaliile de Configurare a 

Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și 

Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum

și Informații despre Istoricul Clientului 

Executare contract  10 ani 
Verificări regulate 

Datele de Contact, Detaliile de Configurare a 

Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și 

Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum

și Informații despre Istoricul Clientului 

Executare contract  10 ani 

Pentru a formula

răspunsuri față de

solicitările de

informații adresate

societății noastre 

 Nume și prenume, adresă de e-mail, număr de

telefon, adresa și alte date cu caracter personal

furnizate în cadrul solicitării 

Consimțământ  

3       ani      

după 

transmiterea

răspunsului 

       

 

Ø Sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru: 

Scop

Categorii de date

personale prelucrate

Temei legal

Durată retenție

Evaluarea și analiza performanței

campaniilor noastre

publicitare

Nume și prenume,

adresă de e-mail,

număr de telefon

Consimțământ

3 ani

Evaluarea și analiza performanței

serviciilor noastre de vânzări și

post-vânzare

Nume și prenume,

adresă de e-mail,

număr de telefon

Consimțământ

3 ani

 

Ø Procesul de înscriere / programare la serviciile oferite de Auto Cobălcescu

Scop

Categorii de date

personale prelucrate

Temei legal

Durată

retenție

Programare pentru serviciile

oferite de către Auto

Cobălcescu S.R.L.

Nume și prenume,

adresă, adresă de email,

număr de telefon,

autovehicul deținut,

date despre

autovehicul

Executare

contract

Până la

finalizarea

serviciului

programat, și 3

ani după

finalizare

 

Ø Date prelucrate în vederea angajării

Scop

Categorii de date

personale prelucrate

Temei legal

Durată

retenție

Ocuparea unui loc de muncă în cadrul Auto Cobălcescu 

Datele furnizate în formular, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, aptitudini, date privind educația, calificări, fotografia, data nașterii, nationalitate, cazier judiciar, orice alte date personale furnizate prin intermediul câmpurilor de completat  

Interes legitim  

Pe             perioada

desfășurării

procedurii        de recrutare și 6 luni de la finalizarea acesteia.  
Raporturi         contractuale    de muncă 

Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex  experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, venituri, salarizare 

Interes legitim 

– obligație legală  
75 ani 
CV Datele furnizate in formular, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, aptitudini, date privind educația, calificări, fotografia, data nașterii, nationalitate, cazier judiciar, orice alte date personale furnizate prin intermediul câmpurilor de completat  Consimțământ 2 ani, sub rezerva consimțământului 

 

Ø Informare, comunicare și publicitate - transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter)

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate privind serviciile desfășurate, promoții, reduceri, programe desfășurate în cadrul Auto Cobălcescu. 

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.  

Scop 

Categorii      de       date

personale prelucrate 
Temei legal  Durată retenție 
Transmiterea de oferte personalizate, informare privind promoțiile existente, campaniile desfășurate 

Date de contact, detalii personale și interese, informații despre istoricul clientului, utilizarea site-ului și a comunicațiilor, 

Informațiile despre Vânzări și Service, 

Detaliile de Configurare a Vehiculului și Informațiile Tehnice despre Vehicule 
Consimțământ

3 ani sau până la 

retragerea consimțământului, dacă nu există alt temei legal pentru 

prelucrare 

 

Ø Sondaje, studii privind feedback-ul clienților AUTO COBĂLCESCU

Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizati sau nu datele cu caracter personal (precum nume si prenume, informații privind aspectele pe care le doriți îmbunătățite sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor din cadrul website-ul nostru sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii. 

Scop Categorii de date personale prelucrate  Temei legal  Durată retenție 
Sondaje, studii privind feedback-ul  clienților 

Nume, prenume, adresa de email, aspecte comunicate, preferințe, solicitări, propuneri, recomandări formulate de către 

dumneavoastră 
Consimțământ Pe o perioada de 5 ani sau până la retragerea consimțământului 

 

Ø Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare ("cookie-uri" ) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.autocobalcescu.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele: 

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului
 • Afișarea corectă a conținutului
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul site-ului

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre cookie

Ø Utilizarea Platformelor Sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către Auto Cobălcescu se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind activitățile desfășurate, serviciile puse la dispoziție, promoțiile și campaniile desfășurate.  

Scop Categorii de date personale prelucrate  Temei legal  Durată retenție 
Contactare       prin intermediul platformelor sociale 

numele și prenumele; pseudonimul;  adresa de email;  fotografie publicată ca imagine de profil; descrierea sau preferințele personale; datele cu care va logati pe siteurile de socializare; legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă  

Consimțământ Pe o perioada de 3 ani sau pana la retragerea consimțământului, care situatie intervine prima 

 

Ø Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum: 

Scop Categorii de date personale prelucrate  Temei legal Durată retenție
Furnizarea răspunsurilor față de solicitările dumneavoastră  Nume și prenume, adresă de e-mail, alte date furnizate voluntar în cadrul solicitării  Consimțământ Pe o perioada de 3 ani sau pana la retragera consimtamantului 

Comunicările cu clienții se realizează exclusiv prin modalitățile publicate în cadrul website-ului (formular de contact, apeluri telefonice la numerele puse la dispoziția dumneavoastră, corespondență e-mail la adresele de e-mail publicate). Compania nu acceptă comunicările efectuate prin intermediul aplicației Whatsapp sau orice altă aplicație de chat și vă informează că orice solicitare efectuată prin intermediul acestor aplicații va rămâne fără răspuns.

 

Ø Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

Scop

Categorii       de       date

personale prelucrate 
Temei legal  Durată retenție 

Securitatea            și            

siguranța personalului

și a bunurilor

Imagine, locație  Obligație legală  30 zile 

 

Dealerul Auto Cobalcescu SRL poate comunica aceste informații către Renault Commercial Roumanie și RCI Leasing pentru a urmări solicitările dumneavoastră și pentru a vă oferi mai multe oferte specifice. Toate informările personalizate transmise către dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră liber exprimat, expres și neechivoc. 

Aceste informații pot fi accesate de Renault Commercial Roumanie pentru a depana probleme tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii. 

Operatorii menționați mai sus pot primi, de asemenea, Informații limitate privind localizarea autovehiculului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate numai în conformitate cu Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare 

Furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări și Service de Vehicule este o cerință contractuală și refuzul de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă. 

Pentru obținerea mai multor informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de email - dpo@autocobalcescu.ro Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor dumneavoastră - include furnizarea informațiilor dumneavoastră autorităților statului și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, vă vom trimite o astfel de solicitare sau vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni. Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dumneavoastră, este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea în cauză. 

Date personale pot fi transferate terțelor părți, asigurându-se că există un temei legal pentru transfer. 

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entități: 

•       Companiile din grupul Renault Commercial Roumanie și RCI Leasing, companii de asigurări. 

•       Parteneri contractuali și ateliere auto. 

•       Companiile care furnizează servicii pentru Dealerul Auto Cobălcescu SRL 

•       Mentenanță IT, găzduire IT, furnizor de centre de interacțiune cu clienții. 

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. 

Toate informațiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele noastre de securitate. 

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor dumneavoastră. Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum: 

 • accesul personal strict la datele dumneavoastră pe baza "necesități de a cunoaște" și numai pentru scopul comunicat, 
 • transferul datelor colectate doar în formă criptată, 
 • stocarea datelor strict confidențiale - de ex. informații despre cărțile de credit - numai în formă criptată, 
 • sistemele informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de ex. de către hackeri, și 
 • monitorizarea permanentă a accesului la sistemele IT pentru a detecta și opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal. 

a.     Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile. 

b.     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; 

c.     Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; 

d.     Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 

e.     Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv; 

f.      Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; 

g.     Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; 

h.     Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate; 

i.      Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP - B-dul Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: 

anspdcp@dataprotection.ro) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Dacă aveți întrebări legate de utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră, puteți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor în scris, la adresa de e-mail: dpo@autocobalcescu.ro

Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom analiza solicitarea dumneavoastră  și vom răspunde fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informați.   

Această politică poate fi actualizată de către Auto Cobalcescu S.R.L., pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar.  Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări, precum și politica de cookie pentru a intelege care este scopul utilizarii acestor module, impreuna cu secțiunea Termeni și condiții pentru a fi informați cu privire la modalitatea de interacționare cu website-ul nostru,  

Data ultimei actualizări: 15.07.2020 

Auto Cobălcescu Splaiul Unirii, nr. 311, București, Sectorul 3

Servicii

Mecanică

Revizie, electrică, diagnoză, geometrie și multe alte operațiuni tehnice vor fi efectuate în conformitate cu standardele de calitate ale producătorilor. 

Caroserie

În urma unui incident, mașina ta se va bucura de o recondiționare rapidă la cele mai înalte standarde de calitate.

Garanții

Asigurăm reparația mașinii tale Dacia, Renault, Nissan, MINI sau BMW în baza contractului de garanție.

ITP

Ne asigurăm periodic că automobilul tău îndeplinește toate criteriile prevăzute de lege. Siguranța ta și a celor din jur contează.

Administrare service flote

Oferim servicii personalizate pentru reparația și întreținerea flotelor prin intermediul Key Account-ului și al rampelor de service dedicate.  

Finanțare

Prin intermediul partenerilor noștri îți oferim șansa de a decide ce pachet de finanțare se potrivește necesităților tale.

Cere ofertă Test drive Programare mecanică Programare caroserie Contact