ADRESA

Splaiul Unirii, Nr. 311
București, Sector 3

REGULAMENTUL CAMPANIEI „CADOUL TĂU DE SĂRBĂTORI”

15.12.2020 – 31.12.2020

Art. 1 Organizatorul promoţiei „CADOUL TAU DE SARBATORI” este SC AUTO COBĂLCESCU SRL – persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Unirii 311, Sector 3,  înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/12025/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO1590376,  reprezentată prin domnul Dan Grigore în calitate de Director General.

Art. 2 Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 

Art. 3 Durata promoţiei

Promoţia „CADOUL TAU DE SARBATORI” începe în data de 15 decembrie 2020 şi se va derula până în data de 31 decembrie 2020. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României. 
Promoţia  se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Art. 4 Beneficiari

Promoţia se adresează persoanelor fizice majore cu domiciliul sau cu reședința în România şi persoanelor juridice române care în perioada prezentei promoţii comandă şi plătesc avansul în vederea achiziţiei unui autovehicul marca Dacia sau Renault.

La Campanie nu au dreptul să participe:

  • angajații societății și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară  activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;
  • angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.  

Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Campaniei sunt obligatorii pentru toți Participanții. 

Acest Regulament oficial, precum şi orice informaţie legată de Campanie pot fi obţinute, 
în mod gratuit, de către orice solicitant, pe site-ul www.autocobalcescu.ro sau la punctele de lucru ale SC Auto Cobalcescu SRL.

Art. 5 Avantajul promoţiei

Valoarea fiecărui voucher este de 500 lei TVA inclus. Valoarea totală estimată a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 12.500 lei  (douasprezece mii cinci sute lei), TVA inclus. 

Clienţilor care îndeplinesc condiţiile Art. 4 li se acordă gratuit la momentul livrării autovehiculului un voucher în valoare de 500 lei. 

Art. 6 Utilizarea Voucherelor

Acest voucher poate fi folosit doar pentru achiziţia de accesorii auto de origine, efectuată exclusiv prin punctele de vânzare Auto Cobălcescu, dar nu mai târziu de data de 28 februarie 2021 (care reprezintă ultima zi de valabilitate a voucherului). 

Voucherul este nominal, nu este transmisibil, poate fi folosit o singură dată, integral la momentul achiziţiei, sub forma unei reduceri de preţ pentru produsele cumpărate. 

Dacă valoarea achiziţiei depăşeşte valoarea nominală a voucherului, diferenţa va fi achitată de client. Nu se acordă rest şi nici contravaloarea acestuia în bani. Valoarea voucher-ului nu acoperă integral sau partial manopera sau valoarea oricăror materiale sau piese necesare montajului accesoriilor cumpărate. 

Beneficiul acordat nu este cumulabil cu programul de fidelitate sau cu alte promoţii în curs sau viitoare. 

Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de Participant de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

Art. 7 Prelucrarea datelor personale ale participanţilor la Campanie

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Nu vom publica pe site-ul nostru web fotografia sau alte date cu caracter personal ale Participanților. 

Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării premiului.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

  • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile; 
  • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
  • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
  • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către Auto Cobalcescu S.R.L. cu sediul în Splaiul Unirii 311, Sector 3, București, sau la adresa de email dpo@autocobalcescu.ro. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Auto Cobalcescu S.R.L., vă rugăm să vizitați pagina: www.autocobalcescu.ro, secțiunea Politica de confidențialitate.  

Art. 8 Clauze speciale

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta, de a prelungi sau de a reduce perioada promoţiei, anunţând public orice modificare în acest sens. 

Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă intervin schimbări de date sau dacă această Campanie va fi modificată, încetată sau anulată, din motive care nu le sunt imputabile.

Art. 9 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Art 10. Diverse

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor. 

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina Participanților.

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului Participant. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul Participant va restitui Organizatorului Premiul şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Auto Cobălcescu Splaiul Unirii, nr. 311, București, Sectorul 3

Servicii

Mecanică

Revizie, electrică, diagnoză, geometrie și multe alte operațiuni tehnice vor fi efectuate în conformitate cu standardele de calitate ale producătorilor. 

Caroserie

În urma unui incident, mașina ta se va bucura de o recondiționare rapidă la cele mai înalte standarde de calitate.

Garanții

Asigurăm reparația mașinii tale Dacia, Renault, Nissan, MINI sau BMW în baza contractului de garanție.

ITP

Ne asigurăm periodic că automobilul tău îndeplinește toate criteriile prevăzute de lege. Siguranța ta și a celor din jur contează.

Administrare service flote

Oferim servicii personalizate pentru reparația și întreținerea flotelor prin intermediul Key Account-ului și al rampelor de service dedicate.  

Finanțare

Prin intermediul partenerilor noștri îți oferim șansa de a decide ce pachet de finanțare se potrivește necesităților tale.

Cere ofertă
Test drive
Programare mecanică
Programare caroserie
Contact

Acest site foloseste cookie-uri

Folosim cookie-uri, inclusiv cookie-uri de la părți terțe, pentru a a personaliza conținutul, pentru a oferi experiențe personalizate, în sopuri publicitare sau pentru a oferi funcții de socializare și pentru a analiza traficul de utilizare a site-ului. Apăsând butonul „Acceptați cookie-urile recomandate”, confirmați că sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri constând în cookie-uri de preferințe, statistică, marketing. În secțiunea Modifica setarile aveți opțiunea de a selecta tipurile de cookie-uri pe care le permiteți. În orice moment vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți modifica preferințele. Informații detaliate despre modul în care utilizăm cookie-urile, inclusiv cum puteți refuza cookie-urile accesați Politica de cookie.

Continuând navigarea pe site, sunteți de acord cu folosirea cook-iurilor. Mai multe detalii, aici | Modifică setările