urmareste-ne pe facebook! abonare newslatter

Informare privind protectia mediului.

Consecinte ale activitatilor si produselor furnizate de Auto Cobalcescu asupra mediului*
Perioada 1 aprilie – 30 iunie 2019

Auto Cobalcescu desfasoara activitati de comercializare, intretinere si reparatii autovehicule, inspectii tehnice periodice, comercializare piese de schimb si servicii de taximetrie.

Activitatile se desfasoara in urmatoarele locatii:

1. Punct de lucru amplasat in Bucuresti, str.Splaiul Unirii nr.311, sector 3: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 533/2009. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila.

Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzata – cu frecventa lunara si analize ale emisiilor la cabinele de vopsite si centrale termice, determinarea compusilor organici volatili – cu frecventa semestriala.
Valorile obtinute in urma analizelor efectuate pentru apele uzate se incadreaza in limite conform cerintelor HGR/352/2005/NTPA 002 si HG 570/2016.
Masurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice si cabine de vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 si Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile masurate pentu compusi (CO, NOx, SO2, Pulberi, Compusi Organici Volatili – Ctotal, O2) se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.Pentru reducerea impactului asupra mediului organizatia a decis sa utilizeze vopseluri pe baza de apa.
Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu.
Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile.
Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii.

2. Punct de lucru amplasat in Bucuresti, strada Valea Oltului nr.15, sector 6: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 99/2013. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila.

Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzata – cu frecventa lunara si analize ale emisiilor la cabinele de vopsite si centrale termice, determinarea compusilor organici volatili – cu frecventa semestriala.
Valorile obtinute in urma analizelor efectuate pentru apele uzate se incadreaza in limite conform cerintelor HGR/352/2005/NTPA 002 si HG 570/2016.
Masurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice si cabine de vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 si Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile masurate pentu compusi (CO, NOx, SO2, Pulberi, Compusi Organici Volatili – Ctotal, O2) se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare. Pentru reducerea impactului asupra mediului organizatia a decis sa utilizeze vopseluri pe baza de apa.
Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu.
Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile.
Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii.

3. Punct de lucru amplasat in Pitesti, DN 65B (autostrada Pitesti – Bucuresti), km. 4+240, judetul Arges: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 54/23.03.2010. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila. Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii. Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile. Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu.

Organizatia detine contracte de utilitati (gaze, energie electrica si apa) si acord de preluare a apelor uzate, contracte de salubritate pentru puncte de lucru precizate mai sus.
Toate operatiunile de monitorizare si predare a deseurilor generate sunt efectuate pe baza de contracte cu firme specializate si autorizate in aceste scopuri.
Auto Cobalcescu raporteaza datele privind monitorizarile si gestiunea deseurilor catre Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti – semestrial/anual/si la solicitarea autoritatilor – conform Autrizatiilor de Mediu si reglementarilor aplicabile.

Pentru ca fiecare client poate sa contribuie la o buna colectare selectiva si gestionare corecta a deseurilor rezultate din activitatile de intretinere si reparatii ale autovehicule in amplasamentele Auto Cobalcescu recomandam clientior sa predea deseurile, piesele, lichidele si materialele uzate fara niciun cost client catre organizatia noastra care se angajeaza sa le gestioneze in asa fel incat sa previna poluarea mediului.

*Conform cu HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul
Art. 26 (1) În scopul diseminării active a informației privind mediul prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care își desfășoară activitatea pe baza unei autorizații/autorizații integrate de mediu au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului.